ScienceDirect

200.jpg

ScienceDirect és una base de dades d'informació científica de l'editorial Elsevier, que inclou llibres i revistes electròniques a text complet. També inclou les revistes espanyoles que anteriorment estaven a Elsevier Instituciones.

Tipus de base de dades
A text complet.
Temàtica
Ciències de la Salut.
Continguts
ScienceDirect dóna accés a més de 600 revistes electròniques de la Health Sciences Collection i a revistes individuals d'Elsevier (la majoria disponibles des de 1995 fins a 2012), i a llibres electrònics: col·lecció de llibres electrònics Medicine and Dentistry. Inclou 64 llibres electrònics publicats entre 1995 i 2006 de les editorials Academic Press i Elsevier Science. També estan accessibles a través de ScienceDirect les revistes espanyoles que anteriorment estaven a Elsevier Instituciones (Atención Primaria, Medicina Clínica, etc.).
Anys de cobertura
Des de 1995.
Productor
Elsevier.
País
Netherlands.
Idioma
Anglès. Castellà. Francès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).