IME. Índice Médico Español

53.gif

Acceso a la base de datos Índice Médico Español (IME), elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tipo de base de datos
Bibliogràfica.
Temática
Ciències de la Salut.
Contenidos
Conté informació bibliogràfica procedent de la major part de les revistes mèdiques espanyoles de caràcter científic (bàsiques, experimentals i clíniques), incloent totes les àrees de les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Odontologia) i en qualsevol suport (imprès o electrònic).
Años de cobertura
Des de 1969.
Productor
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
País
España.
Idioma
Castellano