IME. Índice Médico Español

53.gif
Accés a la base de dades Índice Médico Español (IME), elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Ciències de la Salut.
Continguts
Conté informació bibliogràfica procedent de la major part de les revistes mèdiques espanyoles de caràcter científic (bàsiques, experimentals i clíniques), incloent totes les àrees de les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Odontologia) i en qualsevol suport (imprès o electrònic).
Anys de cobertura
Des de 1969.
Productor
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
País
Espanya.
Idioma
Castellà.