EBSCOhost

49.gif
EBSCOhost és una plataforma d'informació científica que subministra el text complet i/o resums d'articles de revistes científiques i altres tipus de publicacions d'un conjunt variat de disciplines.

Tipus de base de dades
A text complet.
Temàtica
Ciències de la salut, infermeria i ciències afins.
Continguts
MEDLINE Complete. Més de 2.500 revistes. Part de les revistes que integren aquesta col·lecció estan accessibles entre 1 i 12 mesos després de la seva publicació. CINAHL Complete. 1.450 revistes aprox. Part de les revistes que integren aquesta col·lecció estan accessibles entre 1 i 12 mesos després de la seva publicació.
Productor
EBSCO.
País
EEUU.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).
Materials d'ajuda