Biblioteca Cochrane Plus

35.gif
La Biblioteca Cochrane Plus és un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència. Conté la traducció en espanyol de revisions sistemàtiques completes i d'altres documents rellevants als quals es pot accedir a través d'una interfície en espanyol.

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Medicina basada en l'evidència.
Continguts
La Biblioteca Cochrane Plus conté informació sobre: Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos, Bandolera, Informes de Gestión Clínica y Sanitaria, Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Kovacs (Revisiones del dolor de espalda), Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Cochrane Methodology Register (CMR), About the Cochrane Collaboration, Other Published Reviews, Health Technology Assessment Database (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). Aquesta versió també inclou altres bases de dades de la versió original en anglès de la Cochrane Library, per tal d'assegurar que la informació més recent està disponible per als usuaris.
Anys de cobertura
Des del número 3 de l'any 2001 de The Cochrane Library.
Productor
Centro Cochrane Iberoamericano.
País
Espanya.
Idioma
Anglès. Castellà.