IBECS. Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud

34.gif

L'IBECS (Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud) és una base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme que depèn de l'Instituto de Salud Carlos III. Conté referències d'articles de revistes científico-sanitàries editades a Espanya i inclou continguts de les diferents branques de les ciències de la salut.

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Medicina (incloent salut pública, epidemiologia i administració sanitària), farmàcia, veterinària, psicologia, odontologia i infermeria.
Continguts
Conté articles de revista de més de 2.900 revistes indexades. Permet la cerca bàsica i avançada.
Productor
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme depenent de l'Instituto de Salud Carlos III.
País
Espanya.
Llenguatge controlat
DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud).
Idioma
Anglès. Castellà. Portuguès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.