Diccionari enciclopèdic de medicina

22.png
El Diccionari enciclopèdic de medicina és un diccionari mèdic en llengua catalana. Els articles contenen diverses informacions: l'entrada, els diversos significats (accepcions i subaccepcions), les indicacions gramaticals, l'etimologia, la traducció a altres llengües, les remissions i els sinònims, etc.

Temàtica
Medicina.
Continguts
Conté 48.000 entrades amb les subentrades corresponents, 120.000 definicions, equivalències en llengua alemanya, anglesa, castellana, francesa i italiana, així com indicacions etimològiques. El Diccionari té tres accessos diferents als articles: per entrada catalana, per equivalència castellana i per equivalència anglesa. Els articles contenen diverses informacions: l'entrada, els diversos significats (accepcions i subaccepcions), les indicacions gramaticals, l'etimologia, la traducció a altres llengües, les remissions i els sinònims, etc.
Productor
Enciclopèdia Catalana.
País
Espanya.
Idioma
Català.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.