DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud

21.png

El vocabulari estructurat i trilingüe DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud va ser creat per servir com un llenguatge únic en la indexació d'articles de revistes científiques, llibres, annals de congressos, informes tècnics, i altres tipus de materials, així com per ser usat en la recerca i recuperació d'assumptes de la literatura científica en les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca Virtual en Salut.

 

Temàtica
A més dels termes mèdics originals dels Medical Subject Headings (NLM) també desenvolupa àrees específiques de salut pública, homeopatia, ciència i salud i vigilància.
Continguts
El Diccionari disposa de tres accessos diferents als articles: per entrada anglesa, per equivalència castellana i per equivalència portuguesa. Els articles contenen les equivalències en castellà, anglès i portuguès, sinònims, categoria jeràrquica, definició, notes d'indexació, qualificadors permesos, número de registre i identificador únic.
Productor
Bireme.
País
Brasil.
Idioma
Anglès. Castellà. Portuguès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.