Información para trabajadores sanitarios sobre medicamentos peligrosos

209.jpg
Base de dades creada per l'Institut Nacional de Seguretat Salut i Benestar en el Treball sobre medicaments que poden ser perillosos per als treballadors.

Temàtica
Farmacològica.
Continguts
Informació sobre medicaments amb una fitxa tècnica sobre les recomanacions i categoria de risc.
Productor
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
País
Espanya
Idioma
Castellà.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.