Lèxic de fàrmacs

186.jpg
El Lèxic de fàrmacs, elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT, recull termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat.

Temàtica
Terminologia farmacològica.
Continguts
Més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català, els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada fàrmac (antibiòtic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química.
Productor
TERMCAT i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
País
Espanya
Idioma
Anglès. Castellà. Català.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.