IBESTAT

165.jpg

L'IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) és l’entitat autònoma adscrita a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació encarregada de coordinar la generació de dades oficials corresponents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de produir les que li encomanin els plans d'estadística.

Tipo de base de datos
A text complet.
Temática
Estadístiques.
Contenidos
Estadístiques de les Illes Balears sobre: Sostenibilitat, Territori, Població i entorn físic.
Productor
Govern de les Illes Balears.
País
Espanya.
Idioma
Castellà. Català.