INE: Instituto Nacional de Estadística

160.png

L'INE és un organisme autònom que realitza la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat, la vigilància, control i supervisió de les competències de caràcter tècnic dels serveis estadístics estatals

Tipus de base de dades
A text complet.
Temàtica
Estadístiques.
Continguts
Inclou estadístiques sobre: Entorn i mediambient, demografia i població, societat, economia, ciència i tecnologia, agricultura, indústria, energia i construcció, serveis.
Productor
Instituto Nacional de Estadística.
País
Espanya.
Idioma
Castellà.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.