Embase.com

192.jpg
Embase.com es la base de datos bibliográfica sobre información biomédica y farmacológica de Elsevier, que combina la búsqueda de las bases de datos EMBASE (Excerpta Medica) y MEDLINE (Index Medicus).

Tipo de base de datos
Bibliogràfica.
Temática
Cobreix en profunditat la producció científica relativa als medicaments (farmacologia, farmàcia, toxicologia), fent èmfasi en la base biològica i la investigació, la política sanitària i de gestió, la biotecnologia i la enginyeria biomèdica.
Contenidos
Compta amb més de 31 milions de registres de més de 8.500 revistes, amb una actualització de 6.000 registres diaris.
Años de cobertura
EMBASE (Excerpta Medica), des de 1974, i MEDLINE (Index Medicus) , des de 1966.
Productor
Elsevier.
País
Países Bajos.
Lenguaje controlado
EMTREE.
Idioma
Anglès.
Tipo de acceso
Recurso suscrito por la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las Illes Balears
Gestor de enlaces
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).