Embase.com

192.jpg

Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i MEDLINE (Index Medicus).

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Cobreix en profunditat la producció científica relativa als medicaments (farmacologia, farmàcia, toxicologia), fent èmfasi en la base biològica i la investigació, la política sanitària i de gestió, la biotecnologia i la enginyeria biomèdica.
Continguts
Compta amb més de 31 milions de registres de més de 8.500 revistes, amb una actualització de 6.000 registres diaris.
Anys de cobertura
EMBASE (Excerpta Medica), des de 1974, i MEDLINE (Index Medicus) , des de 1966.
Productor
Elsevier.
País
Països Baixos.
Llenguatge controlat
EMTREE.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).