Medicaments i fàrmacs


AlquimiA

AlquimiA és un metacercador d'informació farmacoterapèutica no publicada en revistes biomèdiques indexades, orientat a la selecció de medicaments i el seu posicionament terapèutic. Recull informes d'avaluació, articles de revisió en butlletins, guies terapèutiques, informació publicada en blogs i CATS, etc., redactats amb criteris independents i rigorosos.

[+ informació]

ATSDR: Agència per a Substàncies Tòxiques i el Registre de Malalties

L'Agència per a Substàncies Tòxiques i el Registre de Malalties (ATSDR), és una agència federal de salut pública del Departament de Salut i Serveis Humans dels EEUUU. ATSDR serveix al públic mitjançant l'ús de la ciència, prenent accions de resposta de salut pública, i proporcionant informació de salut fiable per a prevenir exposicions i malalties relacionades amb substàncies tòxiques nocives.
[+ informació]

BIFAP: Base de datos para la investigación farmacoepidemiológica para atención primaria

BIFAP és una base de dades informatitzada de registres mèdics d'Atenció Primària de salut per a la realització d'estudis farmacoepidemiològics. Actualment  hi ha 1.217 metges aportant dades a BIFAP.
[+ informació]

Bot Plus Web

El Bot Plus Web és una base de dades que conté informació homogènia i actualitzada sobre medicaments, productes sanitaris, dermofarmàcia, etc. També ofereix informació sobre més de 2.000 patologies interrelacionades amb les indicacions, contraindicacions i reaccions adverses a medicaments.


[+ informació]

Butlletí Groc

Butlletí Groc és la publicació d'informació independent sobre medicaments més antiga de Catalunya i d'Espanya. Es publica des de 1988, com a continuació del full d'informació periòdica del programa de farmacovigilancia de la Targeta Groga, que es va publicar entre 1984 i 1988.
[+ informació]

CIMA: CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

El Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS inclou en aquesta aplicació tots els medicaments autoritzats a Espanya. Per a cada medicament s'inclou la seva fitxa tècnica. És el resultat de l'avaluació científica i reguladora que realitza la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre tota la informació científica presentada pels titulars de les solicituds d'autorització de medicaments.

[+ informació]

Drug Information Portal

Web de la National Library of Medicine on es dóna un portal amb informació sobre fàrmacs. El Portal vincula a recursos de la NLM, el National Institutes of Health (NIH), i a altres governs agències guvernamentals com la U.S. FDA.[+ informació]

Epocrates Online

Es pot consultar informació del mercat farmacèutic Nord-americà. Requereix enregistrar-se.

[+ informació]

European Medicine Agency

European Medicine Agency serveix per a trobar informació clau en medicaments autoritzats pel consum humà, incloent una relació de prospectes. També es pot trobar informació en medicines de les quals no s'autoritza la comercialització o s'han suspès o retirat després de ser aprovats. Publica un informe anomenat European public assessment report (EPAR) pels medicaments amb una autorització de comercialització concedida per la Comissió Europea.


[+ informació]

Información para trabajadores sanitarios sobre medicamentos peligrosos

Base de dades creada per l'Institut Nacional de Seguretat Salut i Benestar en el Treball sobre medicaments que poden ser perillosos per als treballadors.
[+ informació]

Lexi-Interact Online

Lexi-Interact Online combina literatura mundial i coneixements científics sobre interaccions farmacològiques mitjançant una plataforma de recerca per a conéixer l'estat de la qüestió, donant una forma eficient d'assegurar que els efectes adversos dels medicaments no posen en perill la cura dels pacients.[+ informació]

Pharmakoteka. Base de dades de medicaments antics

Pharmakoteka és una base de dades d'específics i especialitats farmacèutiques antigues (1800-1960), creada com a línia de recerca del Museu de la Farmàcia Catalana, i com a eina docent de la Unitat d'Història, Legislació i Gestió farmacèutiques de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.


[+ informació]

SIETES: Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud

SIETES és un sistema d'informació en castellà sobre novetats en farmacologia clínica i terapèutica.
[+ informació]

Toxnet

Toxnet produeix els recursos d'informació sobre una varietat de temes que abasten la toxicologia, salut ambiental, el VIH / SIDA, les drogues i informació de productes de consum, i la preparació i resposta a desastres o emergències.


[+ informació]