Gestors bibliogràfics


EndNote

EndNote és un gestor de bibliografia, que permet crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Està integrat amb la plataforma Web of Science, permetent recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word, el que facilita incloure les cites i referències. Per treballar amb EndNote cal tenir un compte d'usuari de la Web of Science.

[+ informació]

Mendeley

Mendeley permet crear bibliografies, cites, i organitzar-les fàcilment. Mendeley Desktop et permet organitzar des de múltiples recursos:  Extractes bibliogràfics de PDFs de forma automàtica, gravar cites i documents de pàgines web amb un sól clic i sincronitzar amb altres gestors bibliogràfics.


[+ informació]

RefWorks

RefWorks és un gestor bibliogràfic, per crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Permet recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word (articles, llibres, tesis doctorals, etc.), el que facilita incloure les cites i referències. És possible emmagatzemar els texts complets de les referències en format PDF.

[+ informació]

Zotero

Zotero és un gestor bibliogràfic gratuït. Treballa juntament amb el navegador Mozilla Firefox. És una eina que ajuda a recollir, organitzar, citar i compartir els recursos trobats. 


[+ informació]