Metacercadors


NextBio

NextBio dóna accés a una plataforma que permet als investigadors en ciències de la salut cercar, descobrir i compartir coneixements continguts en dades públiques i privades. La plataforma NextBio combina eines amb un contingut correlacionat amb la transformació de la informació en coneixement, donant peu a nous descobriments científics.

[+ informació]

PubPsych

PubPsych és un metacercador que recupera informació sobre psicologia. Recupera informació de diferents bases de dades, la majoria Europees, totes amb temes relacionats amb psicologia.


[+ informació]

SearchMedica

SearchMedica vol millorar la pràctica de la medicina permetent als metges i personal sanitari trobar informació rellevant i  fidedigna a internet de forma ràpida i fàcil. SearchMedica utilitza un sistema propi per a trobar i indexar documents a Internet. Només cerca continguts amb més reputació científica.


[+ informació]

TRIP Database

TRIP Database és una eina de cerca dissenyada per a permetre als professionals sanitaris identificar ràpidament evidència clínica de qualitat per a la pràctica clínica. Permet la cerca en múltiples webs, i, per tant, accelerar la resposta a la pregunta clínica.


[+ informació]