Guies de pràctica clínica


3clics - Atenció primària basada en l'evidència

3clics - Atenció primària basada en l'evidència és una web en fase de desenvolupament on es poden trobar guies de pràctica clínica breus, traduïdes i adaptades, guies d'actuació d'infermeria i resums d'articles rellevants. Es tracta d'un projecte finançat per l’Institut Català de la Salut i pel conveni d'Ús Racional dels Medicaments que es gestiona a través del Departament de Salut/IDIAP Jordi Gol.


[+ informació]

Fisterra

Fisterra és una eina avançada que integra recursos d'ajuda en el punt d'atenció per a professionals sanitaris. Entre d'altres, disposa d'una base de coneixements clínics amb documents actualitzats, preparats per ser emprats com a ajuda per a la presa de decisions i desenvolupats basant-se en les evidències científiques més recents.


[+ informació]

GuíaSalud

El portal GuíaSalud té com objectiu principal promoure l'elaboració i l'ús de les GPC i altres eines i productes de MBE.
[+ informació]

Haute Autorité de santé (HAS)

Recursos per a la bona pràctica professional del Ministeri de Salut de França. La missió de l'Haute Autorité de santé és produir recomanacions i eines per promoure el seu ús per part dels professionals de la salut. L'objectiu és informar als professionals sanitaris i usuaris del sistema de salut sobre tècniques i procediments per millorar l'atenció i la qualitat de l'atenció sanitària.

 


[+ informació]

National Guideline Clearinghouse

National Guideline Clearinghouse és un cercador de guies de pràctica clínica d'accés lliure elaborat per l'Agency for Healthcare Research and Quality dels EEUU.


[+ informació]

NICE Pathways

NICE Pathways permet consultar, de manera visual, les millors recomanacions NICE sobre un tema específic. Aquest recurs, que treballa amb algoritmes interactius, actua com a eina de suport en la presa de decisions en el punt d'atenció.

[+ informació]

NICE: National Institute for Health and Care Excellence

Guia NICE estableix les normes per a l'assistència sanitària d'alta qualitat i fomenta una vida saludable. Aquestes guies poden ser utilitzades autoritats locals, empresaris, grups de voluntaris i qualsevol altra persona involucrada en el lliurament d'atenció o la promoció de la salut.


[+ informació]

Registered Nurse's Association of Ontario (RNAO)

L'Associació Professional d'Infermeres d'Ontario (RNAO) va posar en marxa el Programa de Guies de Pràctica d'Infermeria el novembre de 1999 amb fons del Govern d'Ontario. El propòsit d'aquest programa de diversos anys és donar suport a les Infermeres d'Ontario, proporcionant Guies de bones pràctiques per a l'atenció al pacient. El programa ha estat dissenyat en diversos cicles. Cada cicle consta de cinc fases: planificació, desenvolupament, implantació pilot, avaluació i difusió / captació.

[+ informació]