Publicacions oficials


BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), diari oficial de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.


[+ informació]

BOIB

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), diari oficial de la Comunitat de les Illes Balears, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.


[+ informació]

EUR-Lex: DOUE - Diari Oficial de la Unió Europea

EUR-Lex ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i altres documents considerats de caràcter públic. Aquest lloc està en les 23 llengües oficials de la UE.
[+ informació]