Cursos presencials 2022 de Documentació en Ciències de la Salut

alt

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats
per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

 

Cursos de Bibliosalut previstos per a octubre i novembre de 2022:  

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució  
Objectiu: Aprendre a utilitzar PubMed, la base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine dels EEUU, què inclou més de 29 mil·lions de registres d'articles biomèdics de MEDLINE, així com d'altres revistes sobre ciències de la vida.
Programa: 

 1. Accés personalitzat a PubMed a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com)
 2. La cerca bibliogràfica: interrogació d'una base de dades, els llenguatges documentals, el renou i el silenci documentals, els operadors booleans i de proximitat i l'anàlisi dels resultats
 3. L’ús del tesaurus MeSH (Medical Subject Headings)
 4. La cerca simple i l'avançada
 5. Opcions per desar els resultats i crear citacions
 6. Els límits
 7. El compte personal de PubMed (My NCBI). Creació de col·leccions de referències i d’autoalertes
 8. L'eina per trobar una citació concreta: Single Citation Matcher

Dirigit a: Personal sanitari amb títol de grau 
Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es conectarà a la wifi de l'hospital.
 • Disposar de les claus s

Durada: 3 hores
Horari: de 16.00 a 19.00 h.
Edicions: 

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dimarts, 22/11/2022 - Codi 314
Docent: Àlex Cerezo - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses. 
Dijous, 24/11/2022 - Codi 315
Docent: Maria Costa - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Inscripció: a través del Portal de Serveis al Personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U. Tutorial d'ajuda.
Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, disponible al seu perfil de la intranet de la CAIB

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució
Objectiu: Aprendre a utilitzar Embase.com, la base de dades bibliogràfica d'informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i MEDLINE (Index Medicus).
Programa: 

 1. Introducció a EMBASE.com (referència especial a MEDLINE des d'EMBASE) 
 2. Accés personalitzat a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com)
 3. La cerca simple i l'avançada i altres cerques especialitzades: Drug, Disease & Devise
 4. L’ús del tesaurus EMTREE
 5. Els límits
 6. Opcions per desar i exportar els resultats
 7. El compte personal a EMBASE i les autoalertes
 8. La cerca per un article concret

Dirigit a: Personal sanitari amb títol de grau
Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es conectarà a la wifi de l'hospital.
 • Disposar de les claus s

Durada: 3 hores
Horari: de 16.00 a 19.00 h.
Edicions: 

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut. 
Dimarts, 08/11/2022 - Codi 311
Docent: Sílvia Sastre - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 06/10/2022 - Codi 310
Docent: Maria Costa - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Inscripció: a través del Portal de Serveis al Personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U. Tutorial d'ajuda.
Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, disponible al seu perfil de la intranet de la CAIB

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució
Objectiu: proporcionar als professionals d’infermeria els coneixements necessaris per recuperar la informació científica més rellevant de la base de dades CINAHL.
Programa: 

 1. Introducció a Bibliosalut per a infermeria.
 2. Interrogació de bases de dades: els descriptors, els operadors booleans i de proximitat, els límits i els truncaments.
 3. CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): accés, la barra d’eines, la cerca bàsica i l'avançada, alertes, Citation Matcher i CINHAL education.
 4. CUIDEN Plus: accés, la cerca simple i l'avançada, cerca d’una referència i anàlisi dels resultats.
 5. Ús i funcionament dels serveis de Bibliosalut: Pregunta a Bibliosalut, Servei d'Obtenció de Documents, Xarxes socials, etc

Dirigit a: DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears
Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es conectarà a la wifi de l'hospital.
 • Disposar de les claus s

Durada: 3 hores
Horari: de 16.00 a 19.00 h.
Edicions: 

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dimarts, 04/10/2022 - Codi 308
Docent: Sílvia Sastre - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 20/10/2022 - Codi 309
Docent: Maria Costa - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Inscripció: a través del Portal de Serveis al Personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U. Tutorial d'ajuda.
Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, disponible al seu perfil de la intranet de la CAIB.  

Mendeley. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de ciències de la salut - 2 edicions

 

Crèdits CFC: pendents de resolució
Objectiu: aprendre a gestionar les referències bibliogràfiques dels articles científics amb el gestor bibliogràfic Mendeley (disponible per a Windows, Mac i Linux), així com emmagatzemar dels PDFs, normalitzar la bibliografia segons els diferents estils (Vancouver, APA, etc.) i aprofitar la citació automàtica a l’hora de redactar documents científics (tesis doctorals, articles, llibres, etc.).

Programa: 

 1. Introducció a Mendeley.
 2. Registre i accés
 3. Instal·lació i sincronització de Mendeley Desktop
 4. Versió Mendeley web
 5. Importació, organització i gestió de referències
 6. Treballar amb els documents en línia: eines de lectura científica
 7. Creació d’una bibliografia
 8. Grups de treball

Dirigit a: Personal sanitari amb títol de grau
Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es conectarà a la wifi de l'hospital.
 • Disposar de les claus s

Durada: 3 hores.
Horari: de 16.00 a 19.00 h.
Edicions: 

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dijous, 18/10/2022 - Codi 312
Docent: Àlex Cerezo - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 10/11/2022 - Codi 313
Docent: Maria Costa - Documentalista
Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022

Inscripció: a través del Portal de Serveis al Personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U. Tutorial d'ajuda.
Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, disponible al seu perfil de la intranet de la CAIB

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Dirigit a: residents de psicologia i d’infermeria de salut mental (formació obligatòria), obert a altres psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores
Data: dimarts, 04/10/2022 Inscripcions obertes a partir de l'1/09/2022
Horari: De 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+1. Aula 101. 
Docent: Elena Pastor. Llicenciada en Documentació. Documentalista de Bibliosalut.
Objectiu: capacitar als professionals de la psicologia en l’ús de la base de dades bibliogràfica PSICODOC sobre psicologia, la més important a nivell nacional, produïda pel Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Programa: 

1. Què és Psicodoc?
2. Accés a Psicodoc a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com).
3. La cerca bibliogràfica: com s’interroga una base de dades. Els llenguatges documentals. El renou i el silenci documental. Els operadors booleans i de proximitat. Els truncaments.
4. Cerca simple.
5. Cerca avançada i les seves funcionalitats.
6. Ordenació i limitació dels resultats.
7. Mi Psicodoc: configuració d’alertes, cerques i resultats.
8. Com cercar un document a partir de la seva cita.

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
 • Disposar de les claus S.

Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat a través del Portal del Pesonal.
Inscripció: a través de Intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal > Formació Ib-Salut > Sol·licitud cursos > Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació amb l'usuari u