Cursos 2018 de Documentació en Ciències de la Salut

alt

A Bibliosalut organitzam i impartim cinc cursos en 2018: PubMed (11 edicions), Embase.com (4 edicions), Bibliosalut per a infermeria (6 edicions), Bibliosalut per a psicologia (1 edició) i Mendeley (5 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats
per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 11 edicions

Programa
Crèdits CFC: Pendent de resolució. 
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
- Residents
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 

- 01/02/18 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 22/03/18 (HMO) | Alumnes amb certificat
- 12/04/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 24/04/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 16/05/18 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 07/06/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 19/06/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 16/10/18 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 08/11/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 21/11/18 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 21/11/18 (HCM) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut. Mòdul L+1.
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència. 
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 4 edicions

Programa
Crèdits CFC: Pendent de resolució
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 28/03/18 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 10/05/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 24/10/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 31/10/18 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 6 edicions

Programa
Crèdits CFC: Pendent de resolució. 
Dirigit a: 
DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 18/04/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 23/05/18 (HCM) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 23/10/18 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 31/10/18 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 14/11/18 (HCM) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (Mòdul L+1)
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.  
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Crèdits CFC: Pendent de resolució. 
Dirigit a: 
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Data: 28/11/18 Codi 158 | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut - Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Mendeley. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 5 edicions


Programa
Crèdits CFC: Pendent de resolució. 
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 27/02/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 26/04/18 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 30/05/18 (HMO) | Alumnes amb certificat
- 12/06/18 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 18/10/18 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (mòdul L+1).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 2.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.