Identificadors digitals per a investigadors

Cal fer-nos visibles!!!

En aquest vídeo d'ORCID podem veure els avantatges de fer servir els identificadors digitals per als investigadors.

alt

 

Què es pretén amb la identitat digital dels investigadors?

  • Identificar de forma unívoca la producció científica dels investigadors, assignant un identificador únic a cada un dels autors.
  • Evitar la problemàtica que suposa el fet que diversos autors tenguin el/s mateix/os llinatge/s i nom, o inicial del nom (J. Smith, J. García), així com el canvi de la firma al llarg de la carrera professional (M. Fiol, M. Fiol-Sala).
  • Ajudar a la gestió de la producció científica dels investigadors, tant per part dels propis autors com de les seves institucions.
  • Incrementar la visibilitat dels investigadors i de les seves institucions, augmentant la possibilitat que els seus treballs siguin citats.
 
Com crear i gestionar la nostra identitat digital
 
Els principals identificadors digitals per als investigadors són ORCID, ResearcherID, Scopus Author Identifier i Google Scholar. Convé que els investigadors comptin al manco amb els següents identificadors: ORCID i ResearcherID.
 
alt alt

  

En els videotutorials de Bibliosalut de la columna de la dreta, trobareu informació detallada sobre:

 

Per aclarir dubtes sobre els identificadors digitals, podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través del servei "Pregunta a Bibliosalut".