Com consultar l'estat de les teves peticions

Pots consultar les peticions de documents que hagis fet al Servei d'Obtenció de Documents (SOD) de Bibliosalut, per tal de veure en quin estat es troben. També pots reclamar-les, si veus que estam tardant massa temps en gestionar-les, així com cancel·lar-les, si ja no necessites els documents.

Per fer aquesta consulta hauràs d'accedir al teu menú d'usuari del SOD, triant l'opció CONSULTA LES TEVES PETICIONS, des de la pestanya SERVEIS del menú superior de Bibliosalut (SERVEI D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS (SOD) / CONSULTA LES TEVES PETICIONS).

En primer lloc t'apareixerà la pantalla d'inici de sessió, que et demanarà la introducció de les teves CLAUS D'USUARI S, que són les emprades pel Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) per donar accés als professionals als distints aplicatius i recursos. Si precises informació sobre aquestes claus, pots consultar les nostres pàgines d'ajuda.

alt


Una vegada que hagis entrat al SOD, veuràs el teu menú d'usuari, des d'on hauràs de triar l'opció CONSULTAR L'ESTAT DE LES PETICIONS.

alt

 

T'apareixerà una pantalla similar a la següent, on, observant el semàfor que apareix a l'esquerra de cada petició, podràs veure en quin estat es troba:

  • Semàfor en color vermell: peticions pendents de sol·licitar a alguna biblioteca subministradora externa.
  • Semàfor en color groc: peticions pendents de resposta per part de la biblioteca subministradora.
  • Semàfor en color verd: peticions finalitzades. S'inclou la llista de les peticions amb els documents servits, així com les tancades per resposta negativa de les biblioteques subministradores i en les que no ha estat possible obtindre el document sol·licitat.

alt