Valoració de l'oferta formativa de 2012 de Bibliosalut

altEn 2012 la Biblioteca Virtual va impartir 23 cursos de documentació en ciències de la salut, organitzats per l'EBAP (2), les unitats docents (5), Joanna Bridges (1) i Bibliosalut (15). Aquests darrers 15 cursos, propis de Bibliosalut, es varen impartir a Palma (9), Maó (1) i Eivissa (5). Varen comptar amb una participació de 159 alumnes, dels que 114 (72%) varen omplir el qüestionari de satisfacció, amb les següents puntuacions mitjanes:

  • Objectius coberts: 7,88.
  • Aprofitament dels continguts: 8.
  • Mètode docent: 7,8.
  • Participació dels assistents: 7,94.
  • Disposició al diàleg del docent: 9,25.
  • Capacitat per mantenir l'interès per part del docent: 8,96.
  • Coneixements percebuts del docent: 9,23.
  • Materials de suport: 7,51.

Pel que fa al nombre d'hores, el 59% dels alumnes pensen que s'haurien d'ampliar, mentre que un 38% creuen que 3 hores són suficients i un 3% que es podrien reduir.

Per últim destacar que el 94% afirmen que recomanarien el curs en el que han participat.

​Aquests resultats ens animem a continuar organitzant activitats docents. En aquests moments estam preparant la programació de 16 nous cursos de formació d'usuaris, que s'impartiran entre els mesos de setembre i desembre de 2013. Aviat podreu comptar amb el detall de l'oferta de cursos i sessions.

>>> Veure relació dels cursos 2012.

>>> Veure dades de formació d'usuaris 2012.