Què és Bibliosalut

La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) és una unitat de informació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, encarregada de facilitar als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears informació científica rellevant, mitjançant serveis bibliotecaris i productes i recursos bibliogràfics i documentals, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Té com a finalitat contribuir a la millora de la qualitat de la tasca assistencial, docent, investigadora, de la gestió del coneixement i de la gestió sanitària dels professionals de la sanitat.

Bibliosalut, que va iniciar la seva activitat en 2003, depèn de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum, d'acord amb el que diu el Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.