Noves funcionalitats incorporades al gestor d'enllaços de Bibliosalut

bvcsib-linksourceQui ha citat aquest article? i Últims 5 factors d'impacte de la revista al Journal Citation Reports (JCR), dues noves funcionalitats incorporades a LinkSource, el gestor d'enllaços de Bibliosalut, disponible des dels registres de bases de dades com a PubMed o CINAHL.

Qui ha citat aquest article?

Aquesta nova funcionalitat permet consultar si el registre es troba també a la Web of Science i, en cas afirmatiu, si ha estat citat per altres articles posteriors. El següent exemple mostra un accés des de la referència d'un article de 2009 de la revista Archives of Dermatology al seu registre en la Web of Science, des d'on es poden consultar les referències de les 6 cites que ha rebut.

quihacitat

Últims 5 factors d'impacte de la revista al Journal Citation Reports (JCR)

Aquest enllaç de LinkSource duu al Journal Citation Reports (JCR), mostrant una gràfica amb l'evolució dels 5 darrers factors d'impacte de la revista, sempre que aquesta estigui recollida en aquesta base de dades, des d'on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. A la imatge següent es veu un exemple de la consulta dels 5 últims factors d'impacte de la revista Archives of Dermatology, a partir de la referència d'un dels seus articles.

factorimpacte

El botó "Return to Journal" dóna accés a informació detallada sobre la revista, així com a la llista de les revistes de la mateixa categoria i els seus factors d'impacte.

També és possible consultar directament les dues edicions del Journal Citation Reports (JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition), amb informació des de l'any 1997 dels factors d'impacte i d'altres indicadors.