Declaració de la semFYC sobre l'accés a les fonts d'informació científica per a metges de família

declaracio-semfycLa Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha publicat, a la revista Atención Primaria (Aten Primaria. 2011;43:511-2), una declaració sobre l'accés a les fonts d'informació científica per al metge de família. Una de les preocupacions de la semFYC és que els metges de família puguin disposar del millor coneixement per a la realització de les seves tasques docents, assistencials i d'investigació. Indiquen també que l'accessibilitat del metge de família a la millor informació disponible i en el punt de l'atenció s'ha de valorar com a un element essencial i amb la mateixa consideració que l'accés a proves diagnòstiques o a determinades intervencions terapèutiques.
La semFYC exposa que a través de les biblioteques virtuals de les comunitats autònomes s'hauria d'assegurar la consulta de 6 recursos sobre Medicina Basada en l'Evidència (Fisterrae, UpToDate, Clinical Evidence, Dynamed, First Consult i Essential Evidence Plus ) i a un nucli central de 25 revistes científiques relacionades amb l'especialitat de medicina de família. Bibliosalut dóna accés a 2 d'aquests recursos sobre MBE (Fisterrae i UpToDate), així com a 23 de les revistes proposades (3 amb certes limitacions).


Revistes mèdiques relacionades amb l'atenció primària que segons la semFYC
haurien d'estar accessibles als metges de família des de les biblioteques virtuals

Situació a la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)
Títol de la revista
Bibliosalut
Anys a Bibliosalut
Notes
Actualización en Medicina de Familia (AMF)
-
AMF és un programa de formació, que en 2012 també es podrà contractar com a revista electrònica
American Family Physician
1993 fins ara
Annals of Family Medicine
2003 fins ara
Annals of Internal Medicine
1965 fins ara
Archives of Family Medicine
1998-2000
Es va deixar de publicar l'any 2000, amb la qual cosa no té sentit que aparegui a la declaració de la semFYC
Atención Primaria
1996 fins ara
Australian Family Physician
2002 fins ara
Gratuïta
BMC Family Practice
2000 fins ara
Gratuïta
En la Declaració semFYC figura incorrectament com a BMC Family Medicine
British Journal of General Practice
1999 fins ara
Accés només a professinals d'Atenció Primària de Mallorca
British Medical Journal
1994 fins ara
Canadian Family Physician
1967 fins ara
Gratuïta
En la Declaració semFYC figura incorrectament com a Canadian Family Practice
European Journal of General Practice
2006 fins ara
(darrer any no disponible)
Evidence-Based Medicine
2000 fins ara
Family Practice
1984 fins ara
Formación Médica Continuada en Atención Primaria (FMC)
1998 fins ara
Journal of the American Board of Family Practice
2001 fins ara
Journal of Family Practice
2000 fins ara
Journal of Primary Health Care
2009 fins ara
Gratuïta
The Lancet
1995 fins ara
Medicina Clínica
1999 fins ara
New England Journal of Medicine
1993 fins ara
New Zealand Medical Journal
-
PLoS Medicine
2004 fins ara
Gratuïta
Scandinavian Journal of Primary Health Car
1998 fins ara
(darrer any no disponible)

 

La declaració conclou indicant que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hauria d'assumir la iniciativa, per tal d'assegurar l'accés als recursos documentals proposats a tots els metges de família en totes les comunitats autònomes, a través de la coordinació en el Consell Interterritorial o mitjançant el desenvolupament de la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salut. En aquest sentit cal dir que a finals de 2008 es va crear la Comissió Nacional per al projecte de la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salut, on participà la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears. A finals de 2009 es va presentar l'informe sobre l'estudi de viabilitat d'aquesta Biblioteca Virtual del SNS, però el projecte es troba aturat des d'aquell moment.
Accés al text complet de la declaració de la semFYC: Aten Primaria. 2011;43:511-2.