Puc sol·licitar a Bibliosalut la compulsa dels meus articles?

A Bibliosalut no compulsam articles ni cap tipus de document. Per a compulsar les fotocòpies dels documents que tenguis originals en format paper, posa't en contacte amb el servei de registre on hagis de presentar la documentació.

Pel que fa als articles en format electrònic, et recomanam que en totes les fotocòpies en paper que hagis de presentar, subratllis on aparegui el codi DOI (Digital Object Identifier), si és el cas, i que també escriguis de forma clara, a la primera pàgina de la còpia de cada article, al manco un dels següents codis d'identificació del document, sempre que estiguin disponibles en les corresponents bases de dades:

- PubMed PMID. [Accés a PubMed]
- Embase Identification Number (PUI). [Accés a Embase]
- Número d'accés de la Web of Science (WOS). [Accés a la Web of Science]

Avís legal | Pregunta a Bibliosalut
© 2020-2022 BIBLIOSALUT. Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears