Base de coneixement
Bibliosalut > Pregunta a Bibliosalut > Base de coneixement

Com registrar-se a EndNote Web - Cómo registarse en EndNote Web

Solució

Com registrar-se a EndNote Web

EndNote Web és un gestor de bibliografia, que permet crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Està integrat amb la plataforma Web of Knowledge, permetent recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word, el que facilita incloure les cites i referències. Per treballar amb EndNote Web cal tenir un compte d'usuari de la Web of Knowledge.

Passes per aconseguir un compte d'usuari de la Web of Knowledge

1. Entra en la Web of Knowledge. Cal que facis servir les teves "claus d'usuari S".

2. Tria l'opció SIGN IN, que veuràs a la part superior de la pantalla.

3. A la pantalla que apareixerà, tria l'opció REGISTER.

4. Indica la teva adreça de correu electrònic.

5. Omple totes les dades que t'apareixeran al formulari de registre i accepta pitjant sobre SUBMIT CHANGES.


Una vegada fetes les passes anteriors tendràs un compte d'usuari, tant d'EndNote Web com de la Web of Knowledge.

 

Cómo registarse en EndNote Web

EndNote Web es un gestor de bibliografía, que permite crear y mantener bases de datos bibliográficas personales. Está integrado con la plataforma Web of Knowledge, permitiendo recoger referencias bibliográficas de muchas bases de datos, así como trabajar con los registros mientras se redacta un documento con Microsoft Word, lo que facilita incluir las citas y referencias. Para utilizar EndNote Web es necesario tener una cuenta de usuario en la Web of Knowledge.

Pasos para conseguir una cuenta de usuario de la Web of Knowledge

1. Entra en la Web of Knowledge. Es necesario que utilices tus "claves de usuario S".

2. Elige la opciónSIGN IN, que verás en la parte superior de la pantalla.

3. En la pantalla que aparecerá, elige la opción REGISTER.

4. Indica tu dirección de correo electrónico.

5. Rellena todos los datos del formulario de registro que te aparecerá y acepta pulsando sobre SUBMIT CHANGES.


Una vez realizados los pasos anteriores tendrás una cuenta de usuario, tanto de EndNote Web como de la Web of Knowledge.

 

 
Ha estat útil aquest article? si / no
Articles relacionats Com configurar els enllaços de Bibliosalut a Google Scholar (Google Acadèmic) / Cómo configurar los enlaces de Bibliosalut en Google Scholar (Google Académico)
"Claus usuari s" - "Claves usuario s"
Incidència canvi tecnològic en el sistema d'accés a Bibliosalut / Incidencia cambio tecnológico en el sistema de acceso a Bibliosalut
Detalls de l'article
ID de l'article: 12
Categoria: Com registrar-se als recursos / Cómo registrarse a los recursos
Data afegit: 20-07-2011 11:12
Lectures: 430
Valoració (Vots): Article valorat 3.3/5.0 (7)

 
« Tornar