Sessió "Web of Science i Journal Citation Reports: el factor d’impacte i altres índexs"

 

Títol de la sessió: Web of Science i Journal Citation Reports: el factor d’impacte i altres índexs.

Crèdits CFC: 0,2

Objectiu: Conèixer les bases de dades Web of Science i Journal Citation Reports, per tal de consultar el factor d’impacte, els índexs de cites i l’índex-h.

Descripció:
 • La Web of Science (WoS) facilita l'accés a un conjunt de bases de dades en les quals apareixen cites d'articles de revistes científiques, llibres i altres tipus de documents, que agafen tots els camps del coneixement científic.
 • El Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. Ajuda a determinar l'impacte d'una publicació i la seva influència en la comunitat mundial d'investigació.
Programa: 
 1. Introducció a la Web of Science (WoS).
 2. La cerca general. 
 3. La cerca avançada.
 4. L’informe de cites i l'anàlisi dels resultats.
 5. Journal Citation Reports.
 6. El factor d’impacte.
 7. L’índex d’immediatesa.
 8. L’índex h. 
Sessió dirigida a: Personal sanitari.
 
Durada: 1 hora.
 
Horari: A concretar, entre les 8.00 i les 15.30 h, de dilluns a divendres.
 
Docents: 
 • Alex Cerezo Castelló. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.
 • Maria Costa Marín. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Sílvia Sastre Suárez. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Virgili Páez Cervi. Cap de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.

Sol·licituds:

Els responsables de docència, dels serveis, etc., poden sol·licitar la realització d'aquesta sessió per a un col·lectiu d'un mínim de 10 usuaris, a través d'aquest formulari de sol·licitud.