Sessió "Cerca bibliogràfica a Psicodoc per a professionals de la salut"

 

Títol de la sessió: Cerca bibliogràfica a Psicodoc per a professionals de la salut

Crèdits CFC: 0,2

Objectiu: Capacitar als professionals de la salut amb els coneixements necessaris per al maneig i explotació de la base de dades bibliogràfica Psicodoc, disponible a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (www.bibliosalut.com), per tal que puguin obtenir la informació científica més rellevant i pertinent segons les seves necessitats d’informació en la pràctica clínica. 

Programa: 
 1. Introducció a Bibliosalut per a psicologia.
 2. Què és Psicodoc.
 3. Accés a Psicodoc a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
 4. La cerca bibliogràfica: com s’interroga una base de dades. Els llenguatges documentals. El renou i el silenci documental. Els operadors booleans i de proximitat. Els truncaments.
 5. Cerca simple.
 6. Cerca avançada i les seves funcionalitats.
 7. Ordenació i limitació dels resultats.
 8. Mi Psicodoc: configuració d’alertes, cerques i resultats.
 9. Com cercar un document a partir de la seva cita.
 
Sessió dirigida a: Personal sanitari amb títol universitari.
 
Durada: 1 hora.
 
Horari: A concretar, entre les 8.00 i les 15.00 h, de dilluns a divendres.
 
Docents: 
 • Alex Cerezo Castelló. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.
 • Maria Costa Marín. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Sílvia Sastre Suárez. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Virgili Páez Cervi. Cap de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.

Sol·licituds:

Els responsables de docència, dels serveis, etc., poden sol·licitar la realització d'aquesta sessió per a un col·lectiu d'un mínim de 10 usuaris, a través d'aquest formulari de sol·licitud.