Sessió "El protocol de cerca bibliogràfica a les bases de dades biomèdiques"

 

Títol de la sessió: El protocol de cerca bibliogràfica a les bases de dades biomèdiques.

Crèdits CFC: 0,2

Objectius:

 • Dissenyar i executar un protocol de cerca bibliogràfica per a les diferents bases de dades de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
 • Crear estratègies de cerca eficaces per a la recuperació d’informació científica rellevant i actualitzada. 
 • Elaborar un plantejament correcte de la pregunta d’investigació (tipus clínics, de recerca, d'avaluació, etc.) i del tema sobre el qual es buscarà informació.
 • Avaluar els resultats de les estratègies de cerca, que tractaran de recuperar aquells estudis que responguin als criteris d'inclusió i exclusió prefixats.
 • Conèixer quines fonts d'informació hi ha disponibles i en quina mesura poden ser útils.
Programa: 
 1. Identificació de la necessitat d’informació i formulació correcta de la pregunta d’investigació.
 2. Com funciona una base de dades: la indexació i els llenguatges d’interrogació.
 3. El protocol de cerca bibliogràfica:

3.1. Plantetjament de la qüestió clínica.
3.2. Identificació de les paraules clau.
3.3. Selecció dels descriptors al tesaurus.
3.4. Utilització de màscares i truncaments.
3.5. Relació dels termes: els operadors booleans AND, OR i NOT.
3.6. Execució de la cerca.
3.7. Anàlisis dels resultats.

Sessió dirigida a: Personal sanitari.
 
Durada: 1 hora.
 
Horari: A concretar, entre les 8.00 i les 15.30 h, de dilluns a divendres.
 
Docents: 
 • Alex Cerezo Castelló. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.
 • Maria Costa Marín. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Sílvia Sastre Suárez. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Virgili Páez Cervi. Cap de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.

Sol·licituds:

Els responsables de docència, dels serveis, etc., poden sol·licitar la realització d'aquesta sessió per a un col·lectiu d'un mínim de 10 usuaris, a través d'aquest formulari de sol·licitud.