Sessió "Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professionals de la salut"

 

Títol de la sessió: Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professionals de la salut

Crèdits CFC: 0,2

Objectiu: Capacitar als profesionals de la salut amb els coneixements necessaris per al maneig i explotació de la base de dades bibliogràfica Physiotherapy Evidence Database (PEDro), disponible a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (www.bibliosalut.com), per tal que puguin obtenir la informació científica més rellevant i pertinent segons les seves necessitats d’informació en la pràctica clínica. 

Programa: 
 1. Introducció a Bibliosalut per a fisioteràpia.
 2. Què és Physiotherapy Evidence Database (PEDro).
 3. Accés a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
 4. Continguts de la base de dades.
 5. La cerca bibliogràfica: com s’interroga una base de dades. Creació de l’estratègia de cerca.
 6. Cerca simple.
 7. Cerca avançada i les seves funcionalitats.
 8. Gestió dels resultats.
 9. Els serveis de Bibliosalut: Servei d’Obtenció de Documents, Pregunta a Bibliosalut i Infosalut
 
Sessió dirigida a: Personal sanitari amb títol universitari.
 
Durada: 1 hora.
 
Horari: A concretar, entre les 8.00 i les 15.00 h, de dilluns a divendres.
 
Docents: 
 • Alex Cerezo Castelló. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.
 • Maria Costa Marín. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Sílvia Sastre Suárez. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 • Virgili Páez Cervi. Cap de Bibliosalut. Llicenciat en documentació.

Sol·licituds:

Els responsables de docència, dels serveis, etc., poden sol·licitar la realització d'aquesta sessió per a un col·lectiu d'un mínim de 10 usuaris, a través d'aquest formulari de sol·licitud.