AlquimiA

AlquimiA és un metacercador d'informació farmacoterapèutica no publicada en revistes biomèdiques indexades, orientat a la selecció de medicaments i el seu posicionament terapèutic. Recull informes d'avaluació, articles de revisió en butlletins, guies terapèutiques, informació publicada en blogs i CATS, etc., redactats amb criteris independents i rigorosos.

Informació addicional

  • Tipus de bases de dades: Text complet
  • Temàtica: Informació farmacoterapèutica
  • Continguts:

    AlquimiA recull documents (informes d'avaluació, articles de revisió en butlletins, guies terapèutiques, informació publicada en blogs i CATs, etc.) produïts per les estructures del sistema públic de salut, centres de documentació, societats científiques, agències d'avaluació de tecnologies, hospitals, etc., redactats amb criteris independents i rigorosos, que són de gran utilitat per facilitar la selecció i el posicionament terapèutic dels nous medicaments. Interroga més de 150 llocs webs sobre ús racional dels medicaments i independents dels interessos promocionals, categoritzats en 6 àrees genèriques (avaluació independent nacional, avaluació independent internacional, farmacovigilància, societats científiques i guies de pràctica clínica, CATs [Critical Appraised Topics] i intercanvi terapèutic) i 3 àrees específiques (FDA [Food and Drug Administration], AEMyPS [Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios] i EMA (European Medicines Agency) i NICE).

  • País: Espanya
  • Idioma: Anglès. Català. Espanyol
  • Tipus d'accés: Recurs d'accés gratuît
Més en aquesta categoria: ATSDR »