Lèxic de fàrmacs

El Lèxic de fàrmacs, elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT, recull termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat.

Informació addicional

  • Temàtica: Terminologia farmacològica
  • Continguts:

    Més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català, els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada fàrmac (antibiòtic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química

  • País: Espanya
  • Idioma: Anglès. Català. Espanyol
  • Tipus d'accés: Recurs d'accés gratuît
Més en aquesta categoria: « Google Translate Deepl »