Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions recull 264 termes relacionats amb la manera d’enfocar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. Aquesta obra inclou termes relatius a la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals; al tractament dels trastorns mentals i als processos de rehabilitació i recuperació; a la reinserció de les persones amb un trastorn mental o una addicció i al seu entorn; al model d’atenció; a l’organització dels serveis de salut mental, i als aspectes ètics i legals entorn de l’assistència a les persones amb problemes de salut mental. També s’hi defineixen nocions transversals i alguns conceptes d’epidemiologia.

Informació addicional