Cursos presencials 2022 de Documentació en Ciències de la Salut

 

alt Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats
per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

 Oferta formativa prevista per a octubre i novembre de 2022:  


PubMed: cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a utilitzar PubMed, la base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine dels EEUU, què inclou més de 29 milions de registres d'articles biomèdics de MEDLINE, així com d'altres revistes sobre ciències de la vida

Programa:

 1. Accés personalitzat des de Bibliosalut a PubMed
 2. La cerca bibliogràfica: interrogació de bases de dades, llenguatges, renou i silenci documentals, operadors booleans i anàlisi dels resultats
 3. El tesaurus MeSH (Medical Subject Headings)
 4. Cerca simple i avançada
 5. Opcions per desar els resultats
 6. Els límits
 7. My NCBI: col·leccions de referències i autoalertes
 8. Single Citation Matcher

Dirigit a: personal sanitari amb títol de grau

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es connectarà a la wifi de l'hospital
 • Disposar de la clau "s"

Durada: 3 hores

Horari: de 16.00 a 19.00 h.

Edicions:

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dimarts, 22/11/2022 - Codi 314
Docent: Àlex Cerezo Cabello - Documentalista

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 24/11/2022 - Codi 315
Docent: Maria Costa Marín - Documentalista

Inscripció: s'obrirà a partir de l'1/09/2022 a la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


Embase.com: cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a utilitzar Embase.com, la base de dades bibliogràfica d'informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca a les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i MEDLINE (Index Medicus)

Programa:

 1. Introducció a EMBASE.com (referència a MEDLINE)
 2. Accés personalitzat a través de Bibliosalut
 3. Cerca simple, avançada i altres tipus: Drug, Disease & Devise
 4. E tesaurus EMTREE
 5. Els límits
 6. Opcions per desar i exportar els resultats
 7. El compte personal a EMBASE i les autoalertes
 8. La cerca d’un article concret

Dirigit a: personal sanitari amb títol de grau

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es connectarà a la wifi de l'hospital
 • Disposar de la clau "s"

Durada: 3 hores

Horari: de 16.00 a 19.00 h.

Edicions:

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 06/10/2022 - Codi 310
Docent: Maria Costa Marín - Documentalista

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dimarts, 08/11/2022 - Codi 311
Docent: Sílvia Sastre Suárez - Documentalista

Inscripció: s'obrirà a partir de l'1/09/2022 a la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: capacitar als professionals de la infermeria per fer cerques bibliogràfiques pertinents a les seves necessitats d’informació a Bibliosalut

Programa:

 1. Recursos disponibles a Bibliosalut per a infermeria
 2. Interrogació d’una base de dades: descriptors, operadors booleans, límits i truncaments
 3. La base de dades internacional CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
 4. La base de dades nacional CUIDEN Plus
 5. Els serveis de Bibliosalut: Pregunta a Bibliosalut, Servei d'Obtenció de Documents, Xarxes socials, Docusalut, Infosalut, etc.

Dirigit a: DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es connectarà a la wifi de l'hospital
 • Disposar de la clau "s"

Durada: 3 hores

Horari: de 16.00 a 19.00 h.

Edicions:

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dimarts, 04/10/2022 - Codi 308
Docent: Sílvia Sastre Suárez - Documentalista

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 20/10/2022 - Codi 309
Docent: Maria Costa Marín - Documentalista

Inscripció: s'obrirà a partir de l'1/09/2022 a la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


Mendeley: maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a gestionar bibliografia amb el gestor bibliogràfic Mendeley (disponible per a Windows, Mac i Linux), normalitzar-la segons els diferents estils (Vancouver, APA, etc.), emmagatzemar el text complet al nigul i citar de manera automàtica a l’hora de redactar documents científics (tesis doctorals, articles, llibres, etc.)

Programa:

 1. Introducció a Mendeley
 2. Registre i accés
 3. Instal·lació i sincronització de Mendeley Reference
 4. Ús i característiques de Mendeley web
 5. Importació, organització i gestió de referències
 6. Treballar amb documents en línia: eines de lectura científica
 7. Creació d’una bibliografia
 8. Grups de treball

Dirigit a: personal sanitari amb títol de grau

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es connectarà a la wifi de l'hospital
 • Disposar de la clau "s"

Durada: 3 hores

Horari: de 16.00 a 19.00 h.

Edicions:

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Palma. Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut
Dijous, 18/10/2022 - Codi 312
Docent: Àlex Cerezo - Documentalista

Hospital Can Misses (HCM)
Eivissa. Biblioteca de l'Hospital Can Misses
Dijous, 10/11/2022 - Codi 313
Docent: Maria Costa Marín - Documentalista

Inscripció: s'obrirà a partir de l'1/09/2022 a la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 ediciò

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: capacitar als professionals de la psicologia en l’ús de la base de dades PSICODOC produïda pel "Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid"

Programa:

 1. Què és Psicodoc?
 2. Accés a través de Bibliosalut
 3. Interrogació de bases de dades: llenguatges, renou i silenci documentals, operadors booleans, de proximitat i truncaments
 4. Cerca simple
 5. Cerca avançada 
 6. Ordenació i filtre dels resultats
 7. Mi Psicodoc: configuració d’alertes, cerques i resultats
 8. Com trobar una referència bibliogràfica a partir de la seva cita

Dirigit a: residents de psicologia i d’infermeria de salut mental (formació obligatòria), obert a altres psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Requisits:

 • Dur un ordinador portàtil que es connectarà a la wifi de l'hospital
 • Disposar de la clau "s"

Durada: 3 hores

Data: dimarts, 04/10/2022

Horari: De 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+1. Espai multifuncional Bibliosalut

Docent: Elena Pastor Ramon - Documentalista

Inscripció: s'obrirà a partir de l'1/09/2022 a la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB