Cursos 2020 de Documentació en Ciències de la Salut

  Bibliosalut organitza quatre tipus de cursos diferents al 2020: PubMed (16 edicions), Embase.com (1 edició), Bibliosalut per a infermeria (5 edicions) i Mendeley (5 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 16 edicions

Programa
Crèdits CFC: pendent de resolució.  
Dirigit a:
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es), amb l'usuari U. 
Dates de les edicions: 

- 29/01/2020 (HUSE) Codi 243 | Alumnes amb certificat
- 04/02/2020 (HUSE) Codi 244 | Alumnes amb certificat
- 12/02/2020 (HUSE) Codi 245 | Alumnes amb certificat
- 18/02/2020 (HUSE) Codi 247 | Alumnes amb certificat
- 19/02/2020 (HCM) Codi 248 | Alumnes amb certificat
- 17/03/2020 (HUSE) Codi 250 | Cancel·lat
- 25/03/2020 (HUSE) Codi 251 | Cancel·lat
- 31/03/2020 (HUSE) Codi 252 | Cancel·lat
- 22/04/2020 (HUSE) Codi 255 | Cancel·lat
- 05/05/2020 (HUSE) Codi 256 | Cancel·lat
- 13/05/2020 (HUSE) Codi 257 | Cancel·lat
- 01/10/2020 (HMO) | Cancel·lat
- 28/10/2020 (HUSE) | Cancel·lat
- 10/11/2020 (HUSE) | Cancel·lat
- 18/11/2020 (HUSE) | Cancel·lat
- 24/11/2020 (HUSE) | Cancel·lat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut. Mòdul L+1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de Premsa. Edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència. 
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran el certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. Els crèdits d'aquesta activitat formativa no són aplicables als professionals que estiguin formant-se com especialistes en Ciències de la Salut.   
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 1 edicions

Programa
Crèdits CFC: pendent de resolució. 
Dirigit a: Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es), amb l'usuari U
Dates de les edicions: 
- 07/10/2020 (HUSE) | Cancel·lat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. Els crèdits d'aquesta activitat formativa no són aplicables als professionals que estiguin formant-se com especialistes en Ciències de la Salut.   
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 4 edicions

Programa
Crèdits CFC: pendent de resolució. 
Dirigit a: DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es)amb l'usuari U
Dates de les edicions: 
- 27/05/2020 (HUSE) Codi 259 | Cancel·lat
- 02/06/2020 (HUSE) Codi 260 | Cancel·lat
- 10/06/2020 (HUSE) Codi 261 | Cancel·lat
- 07/10/2020 (HCM) | Cancel·lat
- 07/10/2020 (HMO) | Cancel·lat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (Mòdul L+1)
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca científica Edifici J+3
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.  
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. Els crèdits d'aquesta activitat formativa no són aplicables als professionals que estiguin formant-se com especialistes en Ciències de la Salut.   
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Mendeley. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: pendent de resolució. 
Dirigit a: Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es)amb l'usuari U
Dates de les edicions: 
- 11/03/2020 (HUSE) Codi 249 | Cancel·lat
- 01/04/2020 (HCM) Codi 253 | Cancel·lat
- 06/05/2020 (HMO) Codi 254 | Cancel·lat
- 19/05/2020 (HUSE) Codi 258 | Cancel·lat
- 20/10/2020 (HUSE) | Cancel·lat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (mòdul L+1).
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca científica Edifici J+3. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. Els crèdits d'aquesta activitat formativa no són aplicables als professionals que estiguin formant-se com especialistes en Ciències de la Salut.   
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.