Avaluació del programa formatiu de residents 2014-15

 

Bibliosalut ha participat en el Pla Transversal de Formació de Residents 2014-15, del Servei de Formació Sanitària de la Conselleria de Salut, organitzant i impartint 8 edicions del curs PubMed: Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE, obligatori per als residents de primer any.

Un total de 98 alumnes han rebut aquesta formació a Mallorca, Menorca i Eivissa. Això suposa un 78,3 % d’ocupació de les 120 places que s’oferien per assistir a aquests cursos i un increment de l’1,3 % respecte al curs anterior 2013-2014.

Un 79 % de l’alumnat va respondre l’enquesta de satisfacció i aquests són els resultats obtinguts, amb les notes següents (mitjana sobre 10) per cada un d’aquests aspectes:

  • Objectius docents coberts: 9
  • Aprofitament dels continguts: 9
  • Mètode docent: 9
  • Participació dels assistents: 8
  • Disposició al diàleg del docent: 9
  • Capacitat per mantenir l'interès per part del docent: 8
  • Nivell de coneixements del docent percebuts: 9
  • Qualitat dels materials de suport: 8
  • Oferta formativa de Bibliosalut: 8

Pel que fa a la durada de 3 hores dels cursos, el 75 % de l’alumnat considera que són suficients. Per contra, l’11 % considera que s’hauria d’ampliar el nombre d’hores. D’altra banda, un 14 % creu que es podrien reduir. Finalment, un 96 % afirma que recomanaria el curs en què ha participat.