Avaluació del programa formatiu de residents 2013-14

 

Bibliosalut ha participat en el PLA TRANSVERSAL DE FORMACIÓ DE RESIDENTS 2013-14, del Servei de Formació de la Direcció General de Salut Pública i Consum, organitzant i impartint dos cursos de documentació en ciències de la salut, obligatoris per als residents de primer any. S’han realitzat deu edicions del curs PubMed: Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE i dues del curs Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica.

Un total de 138 alumnes han gaudit d’aquesta formació a Mallorca, Menorca i Eivissa. Això suposa un 77% d’ocupació de les 180 places que s’oferien per assistir a aquests cursos.

alt

Un 45% de l’alumnat assistent va omplir l’enquesta de satisfacció, amb les següents notes mitjanes (sobre 10) de cada un d’aquests aspectes:

  • Objectius docents coberts: 9
  • Aprofitament dels continguts: 9
  • Mètode docent: 9
  • Participació dels assistents: 8
  • Disposició al diàleg del docent: 9
  • Capacitat per mantenir l'interès per part del docent: 9
  • Nivell de coneixements del docent percebuts: 10
  • Qualitat dels materials de suport: 8
  • Oferta formativa de Bibliosalut: 8

Pel que fa a la durada de 3 hores dels cursos, el 60% de l’alumnat considera que són suficients. Per contra, el 30% considera que s’hauria d’ampliar el nombre d’hores. Per altra banda, un 11% creu que es podrien reduir. Finalment, un 97% afirma que recomanaria el curs en què ha participat.

[Vegeu infografia]